Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

AIQS

News

75

JORNADA SOBRE L’ADAPTACIÓ A LANOVANORMA ISO 14001:2015

Després de tres anys de desenvolupament, la nova versió de la norma ISO 14001:2015 ja és una

realitat. Comença així un període de transició de tres anys, en què les organitzacions certificades

segons la norma internacional hauran de treballar per adaptar els seus sistemes de gestió ambiental

a aquesta última versió del document. Amb la finalitat d’informar una mica sobre aquest tema, el

Grup Professional de Medi Ambient de l’AIQS, en col·laboració amb el Grup Professional Farmacèutic,

va celebrar, el 27 d’octubre passat, a la sala blava de l’IQS, la jornada Nova Norma ISO14001:2015,

Adaptació als Nous Requisits, en què van participar Laura Moreno Baró, auditora en cap d’AENOR,

i Meritxell Torrecilla, cap de medi ambient de l’àrea química a Boehringer Ingelheim Espanya, per

parlar de les seves respectives experiències.

“L’adaptació a la nova norma ISO 14001:2015

és un dels reptes que tenen moltes empreses

i organitzacions usuàries de la norma

internacional. Per això hem volgut centrar

la jornada d’avui a oferir dos punts de vista

diferents: el de la certificadora AENOR i el d’una

empresa ja certificada com la farmacèutica

Boehringer Ingelheim Espanya”, va dir

Carla

Fos

, representant del Grup de Medi Ambient de

l’AIQS, durant la presentació de la jornada, en

la qual també va aprofitar per agrair el suport i

col·laboració del Grup Professional Farmacèutic

de l’AIQS en l’organització de la jornada.

Posteriorment,

Laura Moreno

, auditora en cap

d’AENOR, va iniciar la ponència afirmant que

la norma ISO 14001:2015 és la tercera versió del

document i pretén ajustar-se millor a la realitat

a què han de fer front milers d’organitzacions

d’arreu del món, concretament més de

300.000. “Les novetats principals de la nova

versió es podrien resumir en cinc punts:

un compromís més gran i més presència de

l’alta direcció de l’empresa, més presència de

l’estratègia empresarial, una protecció més

gran del medi ambient, enfocament al cicle de

vida i comunicació més efectiva”, va concretar.

Lideratge, peça fonamental per al sistema de

gestió ambiental

L’experta va insistir que la nova norma

considera que el lideratge és una peça

fonamental per al bon funcionament del

sistema de gestió ambiental i també va

destacar que l’alta direcció ha de demostrar

lideratge i compromís amb el sistema. “La

norma detalla que l’alta direcció pot delegar

responsabilitats sobre accions concretes, però

sempre conserva la responsabilitat i l’obligació

de retre comptes per assegurar-se que les

accions es duen a terme. I aquest aspecte està

estretament lligat a l’increment de la presència

de la gestió ambiental en l’estratègia de les

organitzacions”, va continuar.

Una altra de les novetats destacades de la

nova norma és que s’ha introduït un capítol

nou dedicat al context de l’organització.

Aquest capítol s’ha afegit amb la intenció

d’identificar les oportunitats per beneficiar tant

l’organització com el medi ambient. Segons

Moreno, “s’espera que les organitzacions

entenguin les necessitats i expectatives de les

parts interessades, tant internes com externes.

GRUP PROFESSIONAL DE MEDI AMBIENT

D’esquerra a dreta: Ramon Oliva, Ricard Aguirre, Albert Puyuelo i Lluís Ollé.