Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

AIQS

News

75

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

I, de fet, el primer requisit de la política ambiental és

que la mateixa política sigui encertada per al propòsit i

context de l’organització”.

En aquest sentit, la nova norma també para especial

atenció a les circumstàncies canviants relacionades amb

les necessitats i expectatives de les parts interessades,

i amb les condicions ambientals locals, regionals o

globals que poden veure’s afectades pel funcionament de

l’organització, o els canvis en les condicions ambientals

de l’entorn que poden influir en el seu funcionament.

“Una vegada s’hagin identificat les circumstàncies

canviants relatives a les parts interessades i les condicions

ambientals com una prioritat, els riscos associats

als efectes negatius i els riscos amb efectes positius

s’integraran en la planificació operativa del sistema de

gestió ambiental. I és que la norma pretén que tinguem

consciència per pensar en els riscos, els avantatges

i desavantatges de la nostra política ambiental”, va

concloure l’experta.

Comunicació transparent i veraç

D’altra banda,

Meritxell Torrecilla

, cap de medi ambient

de l’àrea química de Boehringer Ingelheim Espanya, va

incidir durant el seu discurs —en el qual va resumir la

seva experiència per adaptar la seva empresa a la nova

norma ISO 14001:2015— en la importància de definir

una política de comunicació més efectiva. “La norma

demana a les organitzacions que s’estableixin polítiques

de comunicació que incloguin tant la comunicació interna

com l’externa. Segons la norma, la comunicació ha de ser

transparent, veraç, entenedora i tan senzilla com sigui

possible”, va insistir.

En aquesta línia, l’enginyera química per l’IQS també

va explicar que la nova versió de la norma inclou el

terme “informació documentada”, en comptes de

“documents” i “registres”. “Amb la nova redacció de la

norma, l’organització té flexibilitat per determinar quan

calen i quins documents són necessaris per assegurar

el funcionament del sistema de gestió ambiental

de l’organització i el sistema de control d’aquests

documents”, va advertir.

Per Torrecilla, un dels principals avenços de la norma és

que demana més compromís a les organitzacions, amb

iniciatives proactives que protegeixen el medi ambient

de danys i degradació, coherents amb el context de

l’organització. “Amb la nova norma, cobra importància la

prevenció de la contaminació per part de les empreses, a

través d’accions com l’estudi de les seves emissions, la

minimització de les canonades enterrades o la segregació

de residus, entre d’altres. També és important analitzar

la sostenibilitat dels recursos amb indicadors com l’aigua,

el gas o l’electricitat que s’hi inverteix i fer un pla per

reduir les emissions de CO

2

. I és que la protecció de la

biodiversitat i els ecosistemes s’aconsegueix complint

amb tots els vectors. I, a més, la norma ens obliga a tenir

més consciència ambiental”, va concloure.

Posteriorment, es va obrir el torn de preguntes entre el

públic assistent, del qual va sorgir un debat interessant

a la sala.

Relació entre el model PDCA* i el marc

de referència de ISO 14001:2015

Carla Fos.

Laura Moreno i Meritxell Torrecilla.

Assistents a la jornada.