Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 48 Next Page
Page Background

23

AIQS

News

75

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

“ La nova normativa té un caire clarament preventiu i deixa enrere el mite

que qui contamina, paga”

Quan vau començar a treballar

per a l’adaptació a la nova norma

ISO 14001:2015 des de Boehringer

Ingelheim Espanya? Com ha estat

el procés?

Des de Boehringer Ingelheim de

Malgrat

-

de Mar (que és la planta

química, la de farmàcia de Sant

Cugat del Vallès té les seves pròpies

certificacions) vam començar a

treballar per adaptar‑nos-hi el

setembre d’enguany, ja que tenim

la intenció de certificar-nos per a la

nova ISO 14001:2015 a finals de l’any

2017. Ens hem format per conèixer

els canvis que inclou la norma i hem

aprofitat per informar-nos‑en a les

auditories de seguiment d’aquest

any. Ara estemenprocés d’avaluació

de l’àmbit d’aplicació de cadascun

dels canvis que es requereixen.

Quins són els canvis principals que

presenta la nova norma?

Per a les empreses que ja estan

certificades amb l’ISO 14001:2004,

els

canvis

principals

serien,

resumidament: canvis en la gestió

estratègica per tenir en compte les

parts interessades, que són tant les

que nosaltres podem influir com les

que ens poden influir a nosaltres

(proveïdors, clients, administració,

poble veí, etc.); la importància del

lideratge, que amb l’ISO vigent ja

teníem en compte; la protecció

o prevenció de la contaminació

en comptes de la correcció

d’incidències;

tenir

indicadors

ambientals i avaluar els resultats

periòdicament; analitzar el cicle

de vida dels impactes ambientals;

tenir la informació documentada, i

determinar els riscos lligats al medi

ambient.

Què ha estat el més difícil?

Crec que ha estat trobar els límits

de l’anàlisi del cicle de vida dels

impactes ambientals, ja que es

refereix no només als impactes des

de les matèries primeres fins a la

sortida del producte de la fàbrica,

sinó també al lloc d’origen i la

manera en què s’han fabricat les

matèries primeres, on van i com

es tracten en última instància els

nostres residus, etc. És difícil posar

un límit i argumentar per què s’ha

triat aquest en concret.

Un altre punt difícil és la

determinació dels riscos que té

l’empresa en relació amb el medi

ambient, que és un concepte nou

que necessita una reflexió i una

anàlisi de risc coherent.

I el més senzill?

El més senzill i útil és la

informació documentada, ja que

desapareix l’obligatorietat de tenir

procediments documentats per al

control dels registres i documents,

com seria el cas de la formació o la

comunicació, que fins ara havien

d’estar escrites en un procediment

i ara no cal.

Quins beneficis creu que aporta la

nova norma a les empreses?

La nova normativa té un caire

clarament preventiu i deixa enrere

el mite que qui contamina, paga.

Això, com tot bon sistema de gestió,

a la llarga surt a compte. A més a

més, com que t’obliga a analitzar

els teus impactes reals i possibles

dins i fora de la companyia aporta

un coneixement i control millors de

l’empresa.

ENTREVISTA A MERITXELL TORRECILLA, CAP DE MEDI AMBIENT DE L’ÀREA

QUÍMICA, BOEHRINGER INGELHEIM ESPANYA

“La nova normativa t’obliga

a analitzar els teus impactes

reals i possibles dins i fora

de la companyia aporta

un coneixement i control

millors de l’empresa”

Meritxell Torrecilla