Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 48 Next Page
Page Background

33

AIQS

News

75

Opinió personal

Opinión personal

Personal opinion

Roma – Divendres, 14 d’octubre del 2016

. La 36a

Congregació General de la Companya de Jesús ha escollit

el P. Arturo Sosa Abascal, SJ, de la Província de Veneçuela,

com a nou Superior General.

D’acord amb la Fórmula de la Congregació (N. 84.1),

el vicari, P. James E. Grummer, SJ, va fer la següent

proclamació:

Atès que en Congregació plena i legítima, després de fer

el recompte de tots els vots, ha estat escollit por majoria el

Reverend Pare Arturo Sosa Abascal, SJ. Jo, James E. Grummer, SJ,

per autoritat rebuda de la Santa Seu i de tota la Companyia de

Jesús, declaro el Reverend Pare Arturo Sosa Abascal, SJ, Prepòsit

General de la Companyia de Jesús, en el nom del Pare i del Fill i

de l’Esperit Sant. Amén.

A Roma, el 14 d’octubre del 2016

El decret de l’elecció el va signar el vicari, P. James

Grummer, SJ.

El P. Arturo Sosa va néixer a Caracas (Veneçuela) el 12

de novembre del 1948. És conseller del Pare General i és

delegat general per a les cases i obres interprovincials de

la Companyia de Jesús a Roma. Té un doctorat en Ciències

Polítiques de la Universitat Central de Veneçuela.

El nou P. General parla espanyol, italià i anglès, i entén el

francès.

aquesta Congregació, han arribat a

Roma més de 2.000 postulats d’arreu

del món

Per acabar voldria, fer esment aquí

d’alguns fetsparticularsoanecdòtics.

La present Congregació, que és la

36a, es prepara per elegir el Pare

general número 31 (el primer va ser,

evidentment, sant Ignasi de Loiola,

que va governar del 19 d’abril del

1541, un cop aprovada la Companyia

l’any 1540, fins al 31 de juliol del

1556, dia en què va morir). La durada

mitjana d’una congregació ha estat

fins ara de 71 dies. La més llarga va

ser la vuitena: va durar 144 dies (del

21 novembre del 1645 al 14 d’abril de

l’any següent); la més breu va ser

la sisena: va durar 37 dies (del 21 de

febrer al 29 de març del 1608). La 31a

Congregació, en què es va elegir el P.

Arrupe, després de 69 dies de reunió

(del 7 de maig al 15 de juliol del 1965),

va decidir fer una pausa a fi que els

pares electors poguessin reflexionar

sobre els temes proposats perquè

s’estudiessin; es va tornar a obrir al

cap d’un any, durant 39 dies més (del

8 de setembre al 17 de novembre del

1966). Sens dubte la Congregaciómés

singular va ser la desena, que va durar

72 dies (del 7 de gener al 20 de març

del 1652), ja que el dia 21 de gener

van elegir el P. Alessandro Gottifredi,

que va morir durant la Congregació,

el dia 12 de març. Aleshores, el 17

de març, en van elegir un altre, el P.

Goschwin Nickel, i el dia 20 de març

va concloure la reunió. Finalment,

les congregacions generals han

dedicat un temps mitjà al llarg de la

història de 14 dies per a l’elecció del

Pare General.

Lluís Victori, SJ

El P. Arturo Sosa Abascal, SJ

Nou Superior General dels jesuïtes