Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 48 Next Page
Page Background

36

AIQS

News

75

Unade les característiques delmètode

educatiu de Fe y Alegría és l’educació

en valors humans cristians. De fet,

molts pares, quan se’ls pregunta per

què prefereixen portar als seus fills i

filles a les nostres escoles, acostumen

a assenyalar que són les úniques

escoles que eduquen en valors. A la

nostra societat, la responsabilitat,

la puntualitat, el respecte cap als

altres i la solidaritat són valors que

ajuden a la convivència i preparen

a la gent per viure en una societat

sense violència, és a dir, es promou

la Cultura de Pau perquè una de les

majors preocupacions de la població

boliviana actual és el creixement

incontrolat de la violència.

Però, més enllà de l’àmbit escolar,

Fe y Alegría també ha realitzat

importants aportacions en la relació

escola-comunitat:

formació

de

mares i pares de família per impulsar

la seva participació i el seu paper com

a coeducadores a l’educació dels seus

fills i filles; aules de suport escolar,

així com models d’atenció integral

per a nens i nenes amb dificultats

d’aprenentatge, o inclusió de nens i

nenes amb discapacitat a l’Educació

Regular.

El resultat d’aquesta interacció

amb la comunitat és el programa

“Formació per al Treball”, que, a

Bolívia, actualment compta amb 52

Instituts Tècnics, 12 dels quals entren

en la categoria d’Instituts Superiors.

D’altra banda, aquest permanent

contacte amb la comunitat ha

impulsat, dins de Fe y Alegría, la cerca

permanent de noves tecnologies i

accés a la informació.

He deixat per al final, i no perquè

ho considera menys rellevant,

l’aportació de la Institució en l’àmbit

de la qualitat educativa. En realitat,

per a Fe y Alegría, la qualitat educativa

és un eix fonamental i l’estem

treballant des d’un enfocament

d’educació popular que integra

quatre

components:

contextos,

recursos, processos (gestió directiva,

e n s e n y ame n t - a p r e n e n t a t g e ,

construcció de ciutadania i interacció

amb la comunitat) i resultats

(llenguatge, matemàtiques i valors).

Darrere d’una educació de qualitat

inclusiva i amb valors

Cal reconèixer l’esforç que l’Estat bo-

livià ha fet en els últims anys per mi-

llorar l’educació del país. No obstant

això, segueix sent una tasca pendent

la millora de la qualitat educativa,

que passarà necessàriament pel

canvi en la formació dels mestres i

la implementació d’un sistema de

monitoratge de la qualitat educativa,

que garanteixi a tot ciutadà bolivià,

d’acord amb la nostra Constitució, el

dret a rebre una educació de qualitat

per part de l’Estat.

Un altre repte important des de

l’educació és com lluitar contra

l’ona de violència que ha aparegut

al país. Així mateix, l’educació ha de

prevenir, promoure la Cultura de Pau

i la igualtat de gènere a les nostres

unitats educatives, treballar amb la

comunitat escolar i educativa per

generar canvis d’actitud profunds en

l’estructura patriarcal i masclista en

la qual encara vivim.

Promoure la inclusió educativa i

laboral de nens, nenes i joves amb

discapacitat seguirà sent la nostra

bandera perquè encara existeixen

bretxes

molt

profundes

per

aconseguir la seva participació activa

i plena des d’un enfocament social de

la discapacitat, on tots i totes hem de

participar i generar canvis per oferir

majors oportunitats d’inclusió.

Els nostres reptes institucionals

Fe y Alegría Bolívia pertany a una

Federació Internacional amb seu a

Colòmbia, de la qual formen part

22 països de Llatinoamèrica, el

Carib, Àfrica i Espanya. Actualment,

a Bolívia estem treballant en la

nostra 4a. versió de la Planificació

Estratègica per als propers sis anys

(2017-2022), tornant a qüestionar-

nos on som, per plantejar-nos nous

reptes.

Amb tot, el nostre repte és continuar

impulsant el sistema per millorar

la qualitat educativa, com una

aportació que serveixi de referència

a l’educació inclusiva, posant èmfasi

en les experiències educatives

innovadores. Tot això, perquè els

nostres participants puguin exercir

una ciutadania plena construint

una Cultura de Pau amb equitat de

gènere, articulant-ho tot amb el

desenvolupament productiu a nivell

local, alhora que respectem i cuidem

el medi ambient i la mare Terra. Així,

afirmem el nostre compromís per

seguir promovent i impulsant una

educacióde qualitat que contribueixi a

construir una Bolívia justa, equitativa

i inclusiva.

Rafael Mora

,

director general de

Fe y Alegría a Bolivia