Previous Page  12 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 40 Next Page
Page Background

12

AIQS

News

76

El guanyador del Premi Pare Salvador Gil en la categoria de Bioenginyeria va ser Sergi Pascual. Amb

ell i amb el director del seu treball, el Dr. Antoni Planas, hem parlat de la recerca desenvolupada i

de quin és el seu valor afegit.

“El premi sempre et motiva a continuar endavant i et fa sentir

que el que fas és útil”

En què consistia el teu treball

premiat i per què el vas centrar en

aquesta matèria?

Sergi Pascual:

El treball se centrava

en el desenvolupament d’una

metodologia de cribratge d’alt

rendiment (HTS pel terme en

anglès,

high-throughput screening

)

per a la determinació de l’activitat

enzimàtica

en

biblioteques

d’evolució dirigida d’enzims actius

sobre polisacàrids. Ja havia fet

el meu treball final de grau en

enginyeria de proteïnes al laboratori

de Bioquímica amb el Dr. Planas

i volia centrar el treball final de

màster en el desenvolupament

d’una metodologia HTS.

I en què se centra aquesta

metodologia HTS?

Antoni Planas:

Actualment, la

indústria utilitza enzims com

a biocatalitzadors per produir

productes d’alt valor afegit. Per

al disseny i optimització de les

propietats enzimàtiques s’utilitzen

eines d’enginyeria genètica per

produir mutants que se seleccionen

mitjançant una metodologia HTS

per trobar-ne els millors. A l’hora

d’utilitzar el biocatalitzador es

pot fer de diverses maneres, però

avui dia, davant la complexitat

que representa el disseny racional

de

proteïnes,

disposem

de

metodologies d’evolució dirigida

i tècniques de cribratge d’alt

rendiment.

Quins van ser els principals reptes

que vas haver de superar?

S.P.:

El repte en el desenvolupament

d’una metodologia HTS es deriva de

la gran quantitat de variables que

afecten el desenvolupament final

del mètode. Per això és necessari

analitzar si el temps invertit en

l’estudi de cada pas es veu reflectit en

una millora significativa del mètode

final i, d’aquesta manera, ser capaç

d’obtenir unes condicions ideals que

permetin la implementació d’aquest

mètode en el menor temps possible.

D’altra banda, la utilització d’una

plataforma robòtica permet la

generació massiva de dades, per

tant, és necessari desenvolupar la

capacitat de gestionar i sintetitzar

aquest volum de resultats.

Estàs satisfet amb el resultat que

has aconseguit?

S.P.:

Estic molt satisfet amb

el resultat que he obtingut,

sobretot perquè, quan comences

una investigació, no saps mai si

obtindràs un resultat positiu o

no. Precisament van ser aquests

resultats positius els que em van

animar a continuar fent la recerca

SERGI PASCUAL, GUANYADOR DEL PREMI PARE SALVADOR GIL

DE BIOENGINYERIA