Previous Page  14 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 40 Next Page
Page Background

14

AIQS

News

76

La injecció de plàstic va centrar el treball final de màster de Josep Rull Trinidad, guanyador del

Premi Pare Salvador Gil d’Enginyeria. Parlem dels resultats de la seva investigació amb ell i amb el

seu director de treball, el Dr. Andrés Garcia.

“A vegades costa que les coses surtin com un vol, però, si

treballes, aconsegueixes trobar la sortida”

Quin era l’objectiu del teu treball

final de màster?

Josep Rull:

El propòsit del meu

treball era demostrar la viabilitat

de la soldadura de materials

termoplàstics mitjançant un motlle

d’injecció amb la finalitat d’obtenir

un procés molt més assequible i

fiable a l’hora d’unir dos objectes

de plàstic, i se centrava a proposar

una alternativa a la soldadura

per ultrasons. Quant a la meva

investigació, destacaria laproximitat

que té IQS amb les empreses i que

m’ha permès desenvolupar un nou

producte gràcies a la cooperació

entre universitat i empresa, en el

meu cas, Matrix SA.

Quina va ser la part més complicada

del treball?

J.R.:

Potser l’apartat bibliogràfic, ja

que vaig haver de consultar molts

llibres i articles, dels quals vaig

extreure les conclusions i les coses

que realment eren necessàries per

a la realització del treball. Un altre

tema que em resultar difícil va ser

entendre el desenvolupament de la

fórmula de la transferència de calor

transitòria de manera analítica.

Vas fer part de la recerca a

Anglaterra. Què et va aportar

aquesta experiència?

J.R.:

Volia investigar sobre la

fabricació additiva i la injecció de

plàstic, i a Anglaterra vaig fer un

treball de recerca sobre com aplicar

aquestes dues tècniques en els

motlles d’injecció amb l’objectiu de

millorar els canals de refrigeració.

A quins sectors es podrà aplicar tota

aquesta investigació?

J.P.:

En principi, és una soldadura

termoplàstica que es pot aplicar a

qualsevol sector. En elmeu cas, hohe

aplicat al sector de l’embalatge, però

també es podria utilitzar als sectors

de la cosmètica, al farmacèutic o

fins i tot de l’automoció.

Andrés Garcia:

Sigui quin sigui el

sector d’aplicació, el nostre objectiu

és millorar el procés d’injecció de

plàstic i fer-ho al més ràpid possible

per millorar l’economia.

I esteu en contacte amb empreses

que en un futur pròxim puguin

estar interessades a aplicar aquest

desenvolupament?

A.G.:

De moment, ja hi ha algunes

empreses que es dediquen al bufat

d’ampolles que es comencen a

atrevir a fer servir les tecnologies

de fabricació additiva (

additive

manufacturing)

per fer els motlles,

però les que encara no s’hi

atreveixen són les empreses

d’injecció. I és que són molts cicles

amb molta tensió i no hi ha cap

JOSEP RULL TRINIDAD, GUANYADOR DEL PREMI PARE SALVADOR GIL D’ENGINYERIA