Previous Page  19 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 40 Next Page
Page Background

19

AIQS

News

76

A fons

A fondo

In depth

Espanya es caracteritza per tenir algunes de

les primeres universitats tecnològiques del

món, però, en canvi, és un dels països europeus

que té més dificultats per sortir de la crisi. El

coneixement que es genera a les universitats

no es trasllada prou a les empreses i la societat?

En general, la recerca, la transferència de

coneixement i el mecenatge no s’incentiven prou

al nostre país, fa falta una nova i millor política

en aquest aspecte. Manca aquesta potenciació

del patrocini, així com apostar per la formació

dual universitària, ja que al final l’empresa vol

talent. S’ha de facilitar que es doni aquest espai

de trobada empresa-universitat.

Diria que aquesta transferència es dona a IQS

School of Engineering?

És una de les nostres característiques. Per

exemple, la majoria dels nostres doctors de

l’àmbit de l’enginyeria treballen en la indústria,

mentre que a la resta d’universitats només fan

el doctorat els enginyers que volen fer carrera

acadèmica. El Doctorat Industrial està en l’ADN

IQS. En aquesta línia, l’oficina de transferència

d’IQS, va ser una de les primeres del país.

Quines són, aparer seu, les escoles de referència

en matèria d’enginyeria a Europa actualment?

A Suïssa hi ha l’ETH de Zuric i l’Escola Politècnica

de Lausana. Al Regne Unit destaquen l’Imperial

College, Oxford i Cambridge. Tampoc no puc

oblidar la Universitat Tècnica (TU) de Delft

(Holanda), la TU de Munic (Alemanya), el

Politècnic de Milà (Itàlia), la TU de Dinamarca o

el Reial Institut de Tecnologia (KTH) d’Estocolm

(Suècia). L’IQS té algun tipus de relació acadèmica

amb la majoria d’aquestes institucions: alumnes

que hi van d’Erasmus, alumnes i professors

que hi van a fer recerca, etcètera. L’objectiu és

intensificar aquesta relació.

Durant un temps es parlava molt de

l’anomenada “fuga de cervells” cap al nord

d’Europa. Aquesta tendència ha canviat?

En el context de la Unió Europea i de la lliure

circulació de treballadors no té cap mena de

sentit parlar de fuga de cervells, a escala europea.

Ara bé, cal estar atents a aquests moviments cap

als Estats Units i la Xina en un futur proper. A

més, cal destacar que els darrers anys també

han començat a venir a Catalunya, especialment

a Barcelona, molts europeus per exercir en la

seva àrea de coneixement. Catalunya, i sobretot

la seva capital, és un gran atractor de talent, i,

si s’hi inverteix prou, acabarem essent el gran