Previous Page  8 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

8

AIQS

News

76

Raül Ondoño va ser el guanyador del Premi Pare Salvador Gil en la categoria de Química pel seu

treball de disseny i síntesi de nous sistemes polinitrogenats com a inhibidors potencials de la unió

de la proteïna MBNL-1 a les cadenes poli(CUG) característiques de la distròfia miotònica de tipus 1.

Parlem de la seva investigació i projectes de futur juntament amb els directors del seu treball, José

I. Borrell i Roger Estrada.

“Estic encantat de continuar investigant”

Quin era l’objectiu del treball i en

què va consistir?

Raül Ondoño:

Vaig centrar el

meu treball final de màster a

realitzar un estudi primer des

d’una vessant computacional i

després sintètica, amb l’objectiu

d’obtenir nous inhibidors per poder

tractar la distròfia miotònica de

tipus 1, una malaltia minoritària

hereditària amb caràcter autosòmic

dominant que presenta el fenomen

d’anticipació. Dins del grup de les

distròfies musculars, és la malaltia

més comuna, amb una prevalença

mundial d’1 per cada 8.000.

Partíem de la base que no hi havia

cap tractament eficaç que pogués

revertir-ne els símptomes.

José I. Borrell:

Juntament amb la

Universitat de València i l’Institut

Universitari de Ciència i Tecnologia

(IUCT) de Mollet del Vallès vam

iniciar aquest projecte gràcies a

l’ajuda rebuda amb motiu de La

Marató de TV3 del 2010, dedicada

a les malalties minoritàries. Des

del principi ens vam ocupar de la

part computacional i d’una part

sintètica del projecte, i abans de

la incorporació d’en Raül vam

aconseguir un primer èxit: trobar

una molècula ja coneguda que es

pogués utilitzar com a tractament

pal·liatiu. De fet, s’ha constituït

una empresa derivada en la qual

participem i que treballa per arribar

a comercialitzar aquest producte

com a tractament dels pacients amb

aquesta malaltia. Precisament, i

com a condició per rebre qualsevol

ajuda per part de La Marató, haver

assolit aquest èxit ens ha permès

retornar una part dels diners rebuts.

Roger Estrada:

També hem pogut

participar en dos projectes més: un

que va concedir l’Institut de Salut

Carlos III i un altre de la Telemaratón

de TVE, en els quals col·laborem

amb la Universitat de València per

al disseny molecular i la síntesi

química.

Quines van ser les dificultats

principals a l’hora de desenvolupar

el treball?

R.O.:

Com amb gairebé qualsevol

treball d’aquest estil, les dificultats

són, si no diàries, setmanals. Els

problemes

principals

estaven

relacionats sobretot amb l’entorn

computacional, perquè hi tenia

menys experiència que en la part

sintètica. Al final vam poder anar

avançant i vam obtenir una selecció

de compostos a sintetitzar que era

l’objectiu d’aquesta part del treball.

Una vegada presentat el treball

final de màster, has continuat amb

la mateixa investigació?

R.O.:

Sí, he continuat amb la

recerca i amb un nou àmbit afegit

RAÜL ONDOÑO, GUANYADOR DEL PREMI PARE SALVADOR GIL DE QUÍMICA

D’esquerra a dreta, el Dr. Roger Estrada, Raül Ondoño i el Dr. José I. Borrell