AIQS News 77 CAT

32 AIQS News 77 casa”. I a continuació Jou va fer una reflexió en què va subratllar que, “quan comences a pensar en la pluralitat de les espiritualitats, cal fer un esforç especial per distingir la diversitat i la característica de cadascuna d’elles”. A partir d’aquí es va centrar en el concepte de cosmologia , que va definir com “l’estudi del conjunt de l’univers dividit en els àmbits físic, filosòfic i religiós”. A més, va subratllar els aspectes que considerava més interessants de la física quàntica, entre els quals “el que proposa l’estructura lògica de la realitat física, l’estructura ontològica de la realitat física i l’estructura epistemològica de la realitat”. Altres aspectes que va voler abordar durant la conferència van ser les etapes de l’evolució còsmica i les condicions còsmiques que es van haver de produir per a l’existència de la vida, sobre les quals va apuntar que “la immensitat de l’univers és una condició indispensable per a l’existència de la vida”. Física quàntica i l’estructura lògica de la realitat física “Per què l’univers conté matèria i no només llum?”. Amb aquesta pregunta el Dr. Jou va iniciar la segona part de la seva intervenció, a la qual va respondre que, “si l’univers hagués tingut una simetria perfecta entre matèria i antimatèria, s’haurien anihilat mútuament i l’univers només contindria llum”. A partir d’aquí, va concloure que “tenim un problema per explicar per què hi ha matèria a l’univers”. Enlarecta final de laponència, el catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la UAB va voler fer públiques algunes reflexions a partir de la lectura de tres poemes sobre la creació. En aquesta fase va formular en veu alta preguntes com “quina lògica regeix el món?” o “fins on podem arribar amb la nostra lògica?”. Seguint en la mateixa línia, va acabar la intervenció amb quatre preguntes més al voltant de la creació: Déu és més que l’univers? Déu és la racionalitat de l’univers? Déu és demostrable? I, finalment, Déu és al món? I va concloure amb una afirmació: per ell, la seva fe declarada no li ha estat mai un destorb per dur a terme la seva tasca científica, ans al contrari, ha estat un estímul que l’ha esperonat constantment en la recerca com a investigador. Cal destacar també que, un cop van acabar les dues conferències, va tenir lloc un col·loqui molt interessant entre els conferenciants, Dr. David Jou (catedràtic de Física de la Matèria Condensada de l’UAB), Dr. Albert Florensa (Càtedra d’Ètica d’IQS) i el Sr. Ferran Relea (Promoció 1968 d’IQS), en què van participar activament els assistents.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI2NA==